top of page

Vunki Mano! kuuendad loometalgud võitis idee: “Konkurentsivõimeline haridus igale õpilasele”

24. septembril lõppesid kuuendad Vunki Mano loometalgud. Loometalgutest võttis sel aastal osa sadakond eksperti, kogukonnaliiget, ametniku ja mitmeid mentoreid, kes meeskondi idee arendamisel toetasid.


Võru maakonna loometalgud on tunnustatud sündmus, millest on eelneval viiel aastal kokku osa võtnud 55 ideed, 389 osalejat ning loometalgute algatust on rakendatud Võru maakonna eeskujul mitmetes teistes Eesti maakondades. Tänase seisuga on loometalgutel vunki mano saanud 64 ideed.


Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ütles: “Võru maakond oli Eestis esimene, kes koostöös kogukondade, omavalitsuste ja ettevõtjatega läbi loometalgute ühiskondlikke probleeme lahendab ja seeläbi maakonna arengule vunki mano annab”.


Žürii võitjatest: “Võib juhtuda, et me oleme siin kõik ajaloolise hetke tunnistamiseks”

Loometalgute lõpus esitlesid meeskonnad ideedest arendatud lahendusi ning žürii tunnustas parimaid meeskondi ja nende tehtud tööd. Välja jagatud auhinnafondi väärtus oli üle 5000 euro.


Loometalgud võitis idee “Konkurentsivõimeline haridus igale õpilasele”, mille eesmärk on pakkuda õpilastele kodukohas haridust, mis annaks neile võimaluse liikuda tulevikus valitud suunas. Žürii hinnangul oli meeskond tasemel nii idee raamistamises kui ka osalejate kompetentsilt. Nende sõnul julgeti mõelda suurelt, keskendudes sealjuures väikekoolide tugevustele ja väärtusruumi ümberkujundamisele. Võitjameeskond pälvis auhinnana meeskonna õppereisi 2000 euro väärtuses parimate praktikatega tutvumiseks.


Fotol osa loometalgud võitnud idee meeskonna liikmetest: Margus Timmo, Urmo Uiboleht, Raul Kudre, Helena Elgindym, Liina Palu, Karin Viljus, Liis Samuel

(Foto: Ula Malińska-Mark)


Eriliselt paistis silma ka idee pealkirjaga “Rõuge Akuraator”, mis pälvis kaks auhinda – 500 euro väärtuses EUROPREEMIA ja võimaluse osaleda meeskonnaga baltikumi suurimal jätkusuutliku ettevõtluse festivalil Impact Day 2022. Tegemist oli ideega, mis on inspireeritud olukorrast, kus omavalitsuste ametnikud saavad tihti pöördumisi, mis ei ole nende tööülesannetega seotud. Lahendusena pakuti välja süsteemne lähenemine, et kogukonna info ja tagasiside jõuaks õigetesse kanalitesse ja õigete inimesteni. Protsessi tulemusel muutub ametnike töö efektiivsemaks ning probleemidega saab teenusdisainis päriselt arvestada.


Kuuendad loometalgud tõid formaadis kaasa kuus muudatust

Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kohaliku omavalitsuse ja kogukonna probleemidele ning nende innovatiivsetele lahendustele.


Uuendusena olid sel aastal osalemas omavalitsused teemadega, mis edendaks mõnd omavalitsuse jaoks olulist teemat, protsessi, mis täna vajab just selles omavalitsuses kodanike ja teiste osapooltega avatud ning sisukat arutelu.

Iga idee puhul oli oluline jälgida ja uurida pidevalt, kas ja kuidas noorte arvamus on arvesse võetud. Kaasa lõi teiste seas noor-mentor Katriine Mõttus, Rõuge Noortevolikogust. Mõttus kuulus mentorite tiimi ja hoidis noori kui sihtrühma fookuses. Fookuse eesmärgiks oli luua tugev alus, et järgmised loometalgud saaksid kaasata noori veelgi enam.

Erilisi üllatusi pakkusid temaatilised inspiratsiooniesinejad, kes lähtusid samuti loometalgutele omasest metoodikast.


Mis saab ideedest edasi?

Igas meeskonnas panustasid inimesed erinevatest valdkondadest ja sektoritest, mis on heaks eelduseks ideede realiseerimiseks. Loometalgute mentorite juhendaja Mai Timmi: “Maailm meie ümber on täis nurjatuid probleeme, mida ei saaks ega tohiks panna ainult ühe osapoole õlgadele, me peame kõik selle lahendamisesse panustama.”

Loometalgutel välja töötatud ideed on praeguseks leidnud palju positiivset vastukaja ja tagasisidet sotsiaalmeedias. Loometalgutel võiduidee meeskonnas osalenud Liina Kersna avaldas sotsiaalmeedia vahendusel lootust, et piirkondlikule haridusuuendusele anti tema meeskonnas vunki mano ning lisas ka konkreetsete tegevuste loetelu, millega juba tänasel päeval alustada saab.


Auhinnad pälvisid:

“KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS IGALE ÕPILASELE” – Õppereis 2000 euro väärtuses meeskonnale parimate praktikatega tutvumiseks

“TUGIVÕRGUSTIKE KOOSTÖÖGRUPP” – 1000 euro väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks

“TAGURPIDI ANTSLA” – 1000 euro väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks

“RÕUGE AKURAATOR”

– 500 euro väärtuses EUROPREEMIA

– meeskonna osalemine baltikumi suurimal jätkusuutliku ettevõtluse festivalil Impact Day 2022

“LASTESÕBRALIK VÕRU LINN” – Meeskonnatöö seminar: “Praktilised lahendused sotsiaalsete mõjude planeerimiseks ja sotsiaalse innovatsiooniga seotud kommunikatsioon kahanevates piirkondades


Žüriisse kuulusid: Aivar Nigol (SA Võrumaa Arenduskeskus), Erkki Kubber (Sotsiaalste Ettevõtete Võrgustik), Triin Kübar (KINESIS, Tallinna Ülikool), Katriine Mõttus (Rõuge Noorte volikogu), Kertu Vuks (mentorite esindaja), Astrid Org (Europe Direct Võru), Tiit Toots (Võrumaa Arenduskeskuse)


Loometalgute meeskond tänab kõiki kaasaaitajaid, mentoreid ja eelkõige osalejaid!

Iga ideega saab lähemalt tutvuda kuulates järgi ideede esitlusi: https://www.facebook.com/vunkimano/videos/773053253970346 ning Vunki Mano kodulehel www.vunkimano.ee. Vaata lisa vunkimano.ee ja jälgi Vunki Mano! lehte Facebookist.


Loometalgute toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Võrumaa Arenduskeskus, PRIA, Võru Leader, ESIA/SIKK. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus ja innovatsiooni programm lepinguga nr 959420.

Comentários


bottom of page