top of page

Młodzi ludzie, a przyszłość demokracji

autorowane Miasto Gdańsk

Read the news in English here

11 lutego 2023 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyły się Future Scenario Workshop dotyczące zaangażowania młodzieży i młodych dorosłych w procesy demokratyczne.

W warsztacie uczestniczyło 13 osób, w wieku od 15 do 26 lat. W większości były to osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych lub studiujące, mieszkające na stałe w Gdańsku.

Celem spotkania było zbadanie i przedstawienie na linii czasu (teraźniejszość – przyszłość) stosunku młodzieży do 3 tematów: Przyszłość demokracji, Partycypacja społeczna i współdecydowanie oraz Miasto i społeczeństwo w przyszłości.

Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja o partycypacji i procesach demokratycznych przeprowadzona przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (organizacja pozarządowa z Torunia). Prezentacja miała na celu przybliżenie uczestnikom tematyki warsztatów, wyjaśnienie podstawowych pojęć, wskazanie dobrych praktyk, ale i zarysowanie wyzwań/zagrożeń związanych z różnymi formami partycypacji.

W pierwszej części warsztatów, dla określenia stanu aktualnego, przeprowadzono otwartą dyskusję nt. moje doświadczenie w demokracji. ¾ z grupy miała za sobą swoje pierwsze doświadczenia związane z aktywnością społeczną, obywatelską i wolontariatem i trafnie wskazywała te działania jako przykłady partycypacji. Większość z nich wskazywała na rodziców bądź wychowawców jako inspirację do podjęcia aktywności prospołecznej/obywatelskiej.

Drugą część spotkania poświęcono zbadaniu wizji przyszłości. Uczestników warsztatów podzielono na dwie grupy, które przy użyciu klocków lego i techniki kolażu przedstawiły swoje projekcje demokracji, partycypacji, miasta i społeczeństwa w przyszłości. Zaproponowane kreatywne techniki warsztatowe sprzyjały powstaniu unikalnych, czasami filozoficznych, a czasami futurystycznych wizji przyszłości.

W trzeciej części warsztatów, zapytaliśmy uczestników co należy zrobić, aby doprowadzić /zapobiec wizji przyszłości z poprzedniego ćwiczenia. A także, o to czy widzą w swoim otoczeniu pierwsze oznaki zmian zwiastujące nowe podejście do partycypacji w procesach demokratycznych. Dyskusja zamykająca miała dość pesymistyczny wydźwięk. Młodzi przyznali, że raczej nie widzą możliwości, żeby to oni byli tą zmianą. W ich ocenie społeczeństwo ma znikomy wpływ na podejmowanie decyzji.

Warsztaty zrealizowane w ramach projektów EU ARENAS dofinansowanego w ramach Programu HORYZONT 2020 i „DecydujMY! Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Comments


bottom of page